תו התקן של ארגון Joint Commission International
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
דלג על בר עליון
בר עליון

נוהל להגשת הצעת מחקר

נוהל להגשת הצעת מחקר 

 

מחקר בבני אדם היזום ע"י חוקר והמתוכנן להתבצע במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי, מחויב בטרם ביצועו באישור של ועדת הלסינקי הבוחנת את ההיבטים האתיים של המחקר. על החוקר להגיש את המחקר לבדיקה ואישור וועדת הלסינקי באמצעות מתאם/ת מחקר ותוכנת מטרות.

 

מחקר בבני אדם היזום ע"י גורם מסחרי (חברת פרמה או חברה ביו-טכנולוגית)
  מחויב בטרם ביצועו באישור של ועדת היתכנות ושל ועדת הלסינקי. וועדת היתכנות בודקת את ההיתכנות הכלכלית של המחקר, וועדת הלסינקי את ההיבטים האתיים של המחקר.

החוקר נדרש להגיש לוועדת ההיתכנות את פרוטוקול המחקר והתקציב המוצע ע"ע יוזם המחקר באמצעות דאר אלקטרוני לרכז הוועדה [email protected]צוות וועדת ההיתכנות יבדוק את התאמת התקציב לצרכי המחקר ויוודא שהמחקר מכסה את כל ההוצאות הצפויות במחקר. במקרים מסוימים, צוות המו"פ ינהל משא ומתן ישיר עם יוזם המחקר או בא כוחו (בתיאום עם החוקר הראשי של המחקר) בכדי להתאים את תקציב המחקר להוצאות הצפויות. בתום הבדיקה, ועדת ההיתכנות תמציא אישור, שיהווה תנאי הכרחי לחתימת חוזה ההתקשרות עם יוזם המחקר או בא כוחו.

במקביל להגשה לוועדת ההיתכנות, על החוקר להגיש את המחקר לבדיקה ואישור וועדת הלסינקי באמצעות מתאם/ת מחקר ותוכנת מטרות.

 

למען הבהרת הנוהל להגשת הצעות מחקר, מצורפים תרשימי זרימה המסווגים לפי יוזם המחקר: 

א  מחקר ביוזמה של חוקר/ת המרכז הרפואי תרשים 1

   ב. מחקר ביוזמה של חברה מסחרית (פארמה או ביוטכנולוגיה) בניהול  חברת  תרשים 2 CRO

 

עבור לתוכן העמוד