המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על על המרכז הרפואי
על המרכז הרפואי
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

מכרז מס' ע41-2023-לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה DBOT של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית עבור המרכז הרפואי

  מכרז קוגנרציה-פרוטוקול סיור 2+תוכנית תזרים צנרת
  תוכנית תזרים צנרת לאספקת גז טבעי-מכרז קוגנרציה
  הבהרות נוספות- מכרז קוגנרציה
  הסכם חלוקה
  מרכז רפואי ברזילי - חישוב צריכות אנרגיה
  תשובת מחלק חיובית חלקית אסדרת גז מרכז רפואי ברזילי - 300647722.cleaned
  הארכת מועד הגשת מכרז קוגנרציה
  הבהרה חשובה והארכת מועד הגשה-19-2-2024 מכרז קוגנרציה
  פרסום מועד סיור נוסף - מכרז קוגנרציה
  מענה לשאלות בנושא ביטוח
  מענה לשאלות הבהרה - מכרז לתכנון והקמת מתקן קוגנרציה
  דחיית מועד הגשת מכרז והבהרה - מכרז לתכנון והקמת מתקן קוגנרציה_.pdf
  הבהרות-מכרז מס' ע-41-2023 תכנון, הקמה, תפעול ומסירה של מתקן קוגנרציה
  הארכת מועד הגשת מכרז מס' ע 41-2023- של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל )DBOT( לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה
  מענה לשאלות הבהרה נוספות - מכרז קוגנרציה 41-23
  מכרז 41-23 נתוני חשבון
  צריכת גז גפמ וסולר 2022
  מכרז מס' ע41-2023-לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה )DBOT )של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל
  כתב הזמנה - מכרז לתכנון, הקמה תפעול ומסירה של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל עבור המרכז הרפואי ברזילי docx
  הסכם לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל עבור המרכז הרפואי ברזילי
  נספח הצעת מחיר
  צריכות 2020
  חישוב ת צריכות אנרגיה
  נתוני גפמ 2021
  תוכניות דודים1
  תוכניות דוודים2
הדפס
עבור לתוכן העמוד