המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על על המרכז הרפואי
על המרכז הרפואי
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

חופש המידע

חופש המידע


ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
כוכי שבי
מנהלת המחלקה לרישום ומידע רפואי

מייל [email protected] 

 

לינק להגשת בקשות חופש מידע

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/[email protected]

 

לינק מאגר תשובות

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/repository-of-answers?skip=0&Office=13

  

 

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, לפיכך – על הרשות להשיב לפונה תוך שלושים יום, אולם – במקרה הצורך – רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד לתשעים יום נוספים.

במקום שבו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע, פנייה כזו מאריכה את משך הטיפול ב- 21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי נדחית הוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות הציבורית, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זאת.

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה, ומילוי טופס התחייבות.
מידע מפורט על החוק, טפסים רלוונטיים להגשת בקשה וטופס התחייבות ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.
כתובת האתר: http://www.bmc.gov.il

מידע על איכות הסביבה

(כמשמעו בסעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח 1998)

בהתאם לסעיף 6א לחוק חופש המידע, ובהתאם למפורט בתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט-2009, מוצגים להלן נתונים ובדיקות הנוגעים לאיכות הסביבה, שברשות המרכז הרפואי ע"ש ברזילי.

הנתונים מעודכנים מעת לעת, עם קבלת תוצאות ובדיקות נוספות/חדשות בכל נושא.

המרכז הרפואי ברזילי - דוחות

עבור לתוכן העמוד