המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על על המרכז הרפואי
על המרכז הרפואי
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

הגשת מחקר לדיון בוועדת הלסינקי

כל מחקר חדש כולל נתונים קיימים ושאלונים, נא להגיש

2 עותקים מלאים

עותק אחד חלקי (טופס 1 וטופס הסכמה)

עותק נוסף זהה לעותק המלא על גבי דיסק און קי בפורמט PDF בלבד.

 
תרשים זרימה - הגשת מחקר

 

למי שולחים את העותקים?

נא לשלוח לחוקר הראשי ומשם להעבירם רק לאחר בדיקה למשרדי הוועדה. אין לשלוח ישירות מהחברה אל הוועדה.


על מה להקפיד בהכנת עותקים לדיון בוועדה?

 • כל המסמכים המוגשים לוועדה, יודפסו וייחתמו על גבי דפים אחידים
 • לא יתקבלו עמודי חתימות השונים בתצורה מהעמודים האחרים (אין לסרוק דף חתימות, אלא את כל העמודים יחד)
 • את העותקים יש להגיש מחוררים בקלסרים ללא שמרדפים.
 • אין להדפיס טפסים רשמיים של משרד הבריאות על גבי לוגו של החברה.
 • נא להקפיד על הגשת המחקר לא יאוחר ממועד ההגשה האחרון המפורסם.
 • רצוי להקדים ולהגיש עוד לפני המועד האחרון, כדי לאפשר קבלת הערות מהוועדה בטרם התכנסותה.

דמי טיפול לדיון בוועדת הלסינקי

 • את דמי הטיפול ניתן לשלם בהמחאה או בהעברה בנקאית לקרן המחקרים, תוך ציון מספר המחקר ועבור מה התשלום.
  העברות מארץ ומחו"ל יהיו על חשבון המעביר.

  פרטי קרן המחקרים להעברת תשלום

  קרן מחקרים רפואיים:
  Bank Leumi le-Israel B.M
  Afridar Branch 926 Ashkelon  
  Account no.: 13015-00
  Swift Code: lumiilit xxx      
  Iban code for foreign currency:  IL610109260000001301500
      Iban code for local currency:  IL350109260000001301580

 בהתאם לסעיף 4.11 בנוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם – נוהל פעילות ועדת הלסינקי
(פרק 1, נוהל 14, יולי 2020), "דמי טיפול", ובהמשך למכתב ממזכירות ועדת הלסינקי בנושא מיום 18/6/2020, להלן דמי השירות המעודכנים החל מ 1/7/20  

 

שירות

עלות

הגשה חדשה

7,500 ₪

שינוי או הוספת מידע לאחר הגשה ראשונית
(1)

1,000 ש"ח

דיווחי בטיחות

ללא עלות

שינויים מנהליים או לא משמעותיים (2)

ללא עלות

 

(1) שינוי או הוספת מידע לאחר הגשה ראשונית
1.1 גירסה חדשה לפרוטוקול, לחוברת לחוקר ולטופס הסכמה ולתוספות אליהם
1.2 הארכת מחקר

1.3  שינוי יזם, נציג יזם ויצרן

(2) שינויים מנהליים או לא משמעותיים – שינוי אנשי קשר, כתובות וכו'.

הדפס
עבור לתוכן העמוד