המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על על המרכז הרפואי
על המרכז הרפואי
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

שיפוץ חדרי לידה שלב ג

  מכרז מספר ק-22-2021 - שיפוץ חדרי לידה שלב ג
  מכרז מספר ק-22-2021 - שיפוץ חדרי לידה שלב ג - מפרט טכני
  פרק ביטוח- שיפוץ חדרי לידה שלב ג
  נספח יג'- נספח בטיחות בעבודה
  רשימת תכניות-Model
  שיפוץ חדר לידה ברזילי שלב ג
  אדריכלות-AT700_2021-09-29-Layout1
  אדריכלות -Buildingdetails-4200
  אדריכלות -Buildingdetails4201
  אדריכלות-Characteristicscarpentry
  אדריכלות-Characteristicscarpentry
  אדריכלות-list-Model
  אדריכלות-Lists
  אדריכלות -Plan-2021-08-22-Building Plan
  אדריכלות-Plan-2021-08-22-Ceiling-Plan
  אדריכלות-Plan-2021-08-22-Demolition-Plan
  אדריכלות-Plan-2021-08-22-furn-plan
  אדריכלות-Plan-2021-08-22-Paving-Plan
  אדריכלות -Plan-2021-08-22-Roof-Plan
  אדריכלות-Sections-2021-08-23-Elevetions
  אדריכלות-Sections-2021-08-23-Sections
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-00-01
  בי_ח_ברזילי_הרחבת_חדרי_לידה_שלב_ג_ק_ראשי_07_11_21_07112021_170341
  בי_ח_ברזילי_הרחבת_חדרי_לידה_שלב_ג_ק_ראשי_לא_לסיכום_07112021_170108
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-00-02
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-00-03
  ביה''ח ברזילי - הרחבת מנהלה חדרי לידה שלב ג' - סיכום סיור קבלנים 4.11.2021
  חשמל ומנ"מ-580-73-A-LT1
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-00-04
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-01-02
  ביהח ברזילי - שיפוץ והרחבה חדרי לידה שלב ג - מכרז סעיפים לא לסיכום 7.11.2021
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-3001
  אינסטלציה ביוב ומערכות גזים -2140-3002
  ביהח ברזילי - שיפוץ והרחבה חדרי לידה שלב ג - מכרז קבלן ראשי ללא מחירים 7.11.2021
  בטיחות אש-Plan-2021-08-22FP18.10.21-Building -Plan
  חשמל ומנ"מ -580-73-A-EL1
  חשמל ומנמ-Expansion-of-maternity-wards-Barzilai-v1
  חשמל ומנמ -23.9.21 עדכון לוח מנהלי
  חשמל ומנ"מ-580-73-A-LT1
  חשמל ומנ"מ-לוח מנהלי ראשי
  מיזוג אויר-2260-BARZILAI-MATERNITY
  קונסטרוקציה- מודל הרחבה צפונית
הדפס
עבור לתוכן העמוד